Miksi YTYÄ?

Hanke vahvistaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Hanketta koordinoinut Kalle Airo Aalto-yliopistosta kertoo enemmän YTYÄ-hankkeen taustalla olleista ajatuksista ja hankkeen merkityksestä sekä vaikutuksista tulevaisuuteen.

--

Kaikki yliopistosta valmistuvat hyötyvät kyvystä toimia yrittäjämäisesti – myös silloin kun heistä ei tule yrittäjiä. Tämä yrittäjämainen toiminta sisältää muun muassa uuden arvon luomista, käyttäjäkeskeistä ongelmanratkaisua ja kokeilukulttuuria, joista on hyötyä sekä yliopiston opettajille että opiskelijoille.

YTYÄ-hankkeessa opetimme ja kehitimme tällaista toimintatapaa luonnollisena osana ”muiden alojen” kuten kielten, taiteen ja insinöörialojen opetusta. Esimerkiksi sähköteekkareille opetimme käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä teknisillä kursseilla ja lastentarhanopettajille palvelumuotoilua päiväkodin arjen organisoinnissa. Yhteistä kaikelle opetuksellemme oli yrittäjyys- ja työelämätaitojen sitominen opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Kutsumme toimintatapaamme integroiduksi yrittäjyysopetukseksi. Tälle opetukselle on keskeistä opettaa taitoja luonnollisena osana opiskelijan oman alan opintoja, jolloin voimme opettaa heidän oman alansa kannalta hyödyllisiä taitoja ja myöhemmin kertoa niiden olevan yrittäjyystaitoja. Tämä eroaa yrittäjyyskursseista tai yrittäjyyden merkityksestä luennoimisesta ja näyttäisi motivoivan opiskelijoita vahvemmin kuin ”saarnaaminen” yrittäjämäisen toiminnan tärkeydestä heidän uralleen ja yhteiskunnalle.

Toimintamme konkreettisena tuloksena syntyi toimintamalleja ja koulutusmateriaaleja, jotka ovat yliopistojen päivittäisessä käytössä.

Hankkeessa olivat mukana Aalto Ventures Program (Aalto Yliopisto), Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Hanken, Metropolia ja Tampereen teknillinen yliopisto ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen vaikuttavuus oli paljon osallistuvia yliopistoja laajempaa. Kehittämämme lähestymistapa kiinnostaa ja leviää nimittäin monilla mantereilla.

Kalle Airo on YTYÄ-hankkeen projektipäällikkö ja Aalto Ventures Programin johtaja

Hankkeen aikana järjestimme kolme suurta tapahtumaa yhdessä Aalto-yliopiston kanssa (CLUSTER Symposium 2017 sekä Aalto Entrepreneurial Education Summit 2018 ja 2019). Lisäksi levitimme osaamistamme kansainvälisten tapahtumien kautta sadoille eri yliopistoille. Itse kävin esittelemässä integroitua yrittäjyyspetusta tapahtumissa kuten Berkeleyssä järjestetty Global Venture Lab, Global Education Technology Pekingissä ja Global Concortium of Entrepreneurship Centres, joiden kautta tavoitimme satoja yliopistoja ja tuhansia ihmisiä. Yksittäisistä yliopistoista kävimme kertomassa lähestymistavastamme Euroopan lisäksi muun muassa Stanfordissa, Berkeleyssä, MIT:ssä, Harvardissa, The New Schoolissa sekä Korean, Singaporen ja Kiinan huippuyliopistoissa.

Kaiken kaikkiaan YTYÄ-hanke antoi hyvän alkuvauhdin integroidun yrittäjyysopetuksen levittämiselle, joka jatkuu aktiivisesti myös hankkeen jälkeen ja tulee olemaan keskeinen osa Aalto-yliopiston strategiaa.