Tulokset

Hankkeen puitteissa on kehitetty lukuisia työkaluja ja -tapoja yrittäjyystaitojen opettamiseen, levittämiseen ja mittaamiseen.

Kuva: Enlighten Image
Kuva: Tommi Byman

Opetuksen kehittäminen

Aalto-yliopistossa on integroitu yrittäjyysopetusta monille peruskursseille. Aallon yrittäjyysohjelma Aalto Ventures Program (AVP) auttaa Aallon ja muiden yliopistojen opettajia tuomaan yrittäjyyssisältöjä omille kursseilleen.

Åbo Akademissa kehitettiin Hack my Course –työpaja, jonka aikana opettaja pohtii asiantuntijoiden avulla omaa rooliaan ja mahdollisuuksiaan oman kurssin uudistamiseen. Lisäksi Åbossa aloitettiin myös yrittäjyyden sivuaine Startup Åbo -yksikön alla

Oulun yliopistossa integroitiin yrittäjyystaitoja englannin opetukseen luovuusharjoituksilla ja lyhennetyllä Design Sprint -vaiheella, jolla opiskelijat saavat perusteet tuotekehityksestä. Oman alan ongelmien ratkaiseminen tuo yrittäjyyden lähelle perusopetusta. Onnistuneen kokeilun perusteella yrittäjyyselementtejä aletaan tuoda muillekin kursseille

Helsingin Yliopistossa kehitetään uudenlaista työkalua virtuaalineuvotteluihin. Lisäksi kaikkien tiedekuntien opintoihin on lisätty työelämäopintoja

Työelämätaidot

Aalto-yliopistossa kehitettiin uusi Good Life Engine -kurssi, jonka aikana opiskelijat kehittävät itselleen uuden tavan 9 kuukauden aikana rutiinien avulla

Oulun yliopistossa järjestetään uusille opiskelijoille orientaatioviikolla Self Hack -päivä, jonka tarkoituksena on tukea yksilön elämän suunnittelua. Oulussa on toiminut myös CV-sohva, jolla vieraileva opiskelija saa neuvoja työnhaussa ja yrittäjyystaitojen tuomasta hyödystä rekrytointialan ammattilaiselta

Hankenilla on kehitetty opintojen ja elämän suunnittelussa auttavaa Design Your Studies -opetusmateriaalia ja -moduuleita. Lisäksi Hankenilla on otettu Design Thinking -ajattelu osaksi johtamisen peruskurssia

Metropoliassa on kehitetty 10 Days 100 Challenges -tapahtumaa, jossa opiskelijat oppivat työelämätaitoja ratkoen omien alojensa ongelmia yhdessä yritysmaailman edustajien kanssa

Kuva: Tommi Byman
Kuva: Lasse Lehto
Kuva: Elettra Virtanen

Yrittäjyysaikeiden mittaminen

Tampereen yliopistossa on keskitytty luomaan mittaristo, jolla voidaan todentaa opiskelijan kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan ja selvittää yrittäjämäisten taitojen tasoa

Mittaristo perustuu EU:n yrittäjyystaitoja kartoittavaan EntreComp-viitekehykseen. Mittariston kysymykset mittaavat muun muassa ideointiin, luovuuteen, esiintymiseen ja toteutukseen liittyviä taitoja ja kiinnostusta niihin. Kurssin alussa ja lopussa toteutettava kysely perustuu itsearviointiin, eikä sen tarkoitus ole arvioida opetuksen laatua, ainoastaan opiskelijan omien kiinnostusten muutosta

Työkaluja opettajien käyttöön

Hankkeen puitteissa on kehitetty erilaisia työkaluja ja harjoituksia, joita opettajat voivat soveltaa omilla kursseillaan tuodakseen niille yrittäjämäistä sisältöä. Työkalujen avulla jokainen opettaja voi antaa opiskelijoilleen maistiaisia esimerkiksi ideoinnista ja luovuudesta, uuden liiketoiminnan kehittämisprosessista tai ideoiden iteratiivisesta kehityksestä. Joutuessaan tekemisiin yrittäjämäisen ajattelun kanssa opiskelija saattaa huomata tällaisen ajattelun arvon, ja pyrkiä omatoimisesti kehittymään siinä pidemmälle esimerkiksi valitsemalla vapaaehtoisia yrittäjyyskursseja.


Kuva: Enlighten Image

Haluatko lukea yksityiskohtaisemmin, mitä tietyissä korkeakouluissa on hankkeen puitteissa tehty?