Osallistujat

YTYÄ-hankkeessa mukana:

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto ja erityisesti sen yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Program on toiminut hankkeessa koordinaattorin roolissa. AVP on lisäksi kehittänyt monia työkaluja ja harjoituksia yrittäjyysopetuksen tueksi.

Hanken Svenska handelshögskolan

Hanken on ollut vastuussa hankkeen työelämätaito-osuudesta, jonka parissa se on kehittänyt erilaisia opetusmateriaaleja ja -moduuleita.

Helsingin Yliopisto

Helsingin yliopisto on kehittänyt uudenlaista opetusmenetelmiä ja lisännyt työelämätaitojen opetusta.

Metropolia

Metropoliassa on kehitetty yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja levitetty yrittäjämäistä ajattelua.

Oulun yliopisto

Oulussa on paitsi integroitu yrittäjyystaitoja opetukseen, myös kehitetty uusia tapahtumia yrittäjyystaitojen levittämiseksi.

Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopisto on ollut vastuussa yrittäjyysaikeiden ja -motivaation mittaamisesta, ja on kehittänyt tähän soveltuvaa työkalua.

Åbo Akademi

Åbo Akademin vastuulla on ollut opetuksen kehittäminen, ja tätä varten on kehitetty Hack my Course -työpaja, jonka avulla opettajat voivat uudistaa kurssejaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii hankkeen rahoittajana.